Dahama Knowledge

ထူးျခား ၉ ဌာေန ေ႐ႊတိဂုံေျမ

Zawgyi

ထူးျခား ၉ ဌာေန ေ႐ႊတိဂုံေျမ

ေ႐ႊတိဂုံေစတီရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ ဘုရား ၉ ဆူအေၾကာင္းကို ရွင္းျပထားတာပါ။

(၁) တဝဂူ ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရား (သို႔) ပတၱျမားမ်က္ရွင္ဘုရား

(၂) ဝိဇၹာေဇာ္ဂ်ီဘုရား

(၃) ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရား

(၄) ရွင္မထီဘုရား

(၅) ရွင္အဇၨေဂါဏဘုရား

(၆) ဆံေတာ္တြင္း႐ုပ္ပြားေတာ္

(၇) ဘိုးဘိုးေအာင္ဘုရား

(၈) လက္ပက္လက္ဘုရား

(၉) ျပဒါးရွင္ဘုရား

မသိေသးသူမ်ား ဘုရားဖူးရင္း ေလ့လာမွတ္သားသြားၾကပါဦး

(၁) တဝဂူ ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရား (သို႔) ပတၱျမားမ်က္ရွင္ဘုရား

ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ အထက္ပစၥယံ အေရွ႕ ဘက္တည့္တည့္တြင္ တည္ရွိသည္။ ထိုတဝဂူဘုရားသို႔ အမ်ိဳးသားမ်ားသာလွ်င္ တက္ေရာက္ဖူးေျမာ္ခြင့္ရၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မဖူးေျမာ္ႏိုင္ေသာ ဘုရားဟုလည္း ဆိုလွ်င္ မွားမည္မဟုတ္ေပ။ တဝဂူ ပတၱျမားမ်က္ရွင္ဘုရားဟုလည္းေခၚတြင္ေလသည္။ဆုေတာင္းျပည့္ တဝဂူုဘုရားသည္ အလြန္တန္ခိုးႀကီးသည့္အတြက္ ဆုေတာင္းျပည့္သည္ဟု အလြန္ယုံၾကည္ၾကသည္။ ေရွးအခါက မင္းညီမင္းသားမ်ားသည္ တဝဂူ ဆုေတာင္းျပည့္ ဘုရားကို တက္ၿပီးဆုေတာင္းဆုယူျပဳလုပ္ၾကသည္။ သစၥာအဓိဌာန္ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ျပဳလုပ္သည့္အတိုင္း ေအာင္ျမင္ၾကသည္။

အခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္ၿပီး နန္းရပ္ထီးျဖဴလုယူၾကသည္။ ထီးနန္းအုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ၾကသည္။ သို႔အတြက္ အခ်င္းခ်င္းမသတ္ ျဖတ္ေစရန္ ႀကီးစဥ္ငယ္လိုက္ မင္းလုပ္ေစရန္အတြက္ မင္းညီမင္းသားမ်ား တဝဂူဆုေတာင္းျပည့္ဘုရား မဖူးေျမာ္ရဟု ဘုရင္မ်ားက အမိန႔္စာခြၽန္ေတာ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ရေလသည္ ဟုမွတ္သားခဲ့ရဖူးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တဝဂူဘုရားကို လူတိုင္း အလြယ္တကူ မဖူးေျမာ္ႏိုင္ေစရန္ ဆုမေတာင္းႏိုင္ၾကေစရန္ တဝဂူဘုရားကို အထက္ပစၥယံ လူသူအေရာက္အေပါက္နည္း ေသာ ေနရာတြင္လွ်ိဳ႕ဝွက္ တည္ထားကိုးကြယ္ၾကသည္ဟု ေျပာသမွတ္ျပဳၾကပါသည္။

(၂) ဝိဇၹာေဇာ္ဂ်ီဘုရား

ေ႐ႊတိဂုံကုန္းေတာ္ ရင္ျပင္ေတာ္ စေနေထာင့္တည့္တည့္တြင္ တည္ရွိသည္။ ေစတီငယ္ေပၚတြင္ ေဇာ္ဂ်ီ႐ုပ္မ်ား ျပဳလုပ္ထား သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေလာကီပညာရပ္ အစီအမံျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဘုရားဟု သိရွိရေလသည္။

(၃) ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရား


ေ႐ႊတိဂုံ ရင္ျပင္ေတာ္ ရာဟုေထာင့္ သံတန္ေဆာင္းႀကီး နံေဘးတြင္တည္ရွိတသည္။ အခ်ိဳ႕ က ဘားလးဘားဘုရားဟုေခၚ ၾကသည္။ ရွင္ေစာပုေစတီဟုလည္းတြင္သည္။ ဘုရားအနီးတြင္ စကားစိမ္း၊ စကားဝါစေသာ စကားပင္ေလးပင္ရွိသည္။

(၄) ရွင္မထီဘုရား

ေ႐ႊတိဂုံရင္ျပင္ေတာ္ တနဂၤေႏြေထာင့္ရွိ ေနာင္ေတာ္ႀကီး ဘုရားေျမာင္ဘက္ အာ႐ုံခံတန္ေဆာင္း (ရွင္မထီးတန္ေဆာင္း) တြင္းရွိဘုရားျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀-ခန႔္က ရွင္မထီးဆရာေတာ္ တည္သြားသည့္ဟုေျပာသည္။

(၅) ရွင္အဇၨေဂါဏဘုရား

ေ႐ႊတိဂုံဘုရား ရင္ျပင္ေတာ္ တနဂၤေႏြေထာင့္ရွိ ေနာင္ေတာ္ႀကီး ဘုရား၏ ေတာင္ဘက္ အာ႐ုံခံတန္ေဆာင္းတြင္း ႐ုပ္ပြားေတာ္ျဖစ္သည္။ ရွင္အဇၹေဂါဏကား ဆိတ္မ်က္လုံးတစ္ဖက္၊ ႏြားမ်က္လုံးတစ္ဖက္ ရွိေသာ ကိုယ္ေတာ္ဟု ထင္ရွားသည္။ အဂၢိရပ္တန္ခိုးျဖင့္ ပုဂံေခတ္က ေ႐ႊမိုး ေငြမိုး ႐ြာေအာင္ေစာင္မခဲ့ေသာ ကိုယ္ေတာ္ဟုလည္း ေရွးေဟာင္းသမိုင္းစာေပတို႔တြင္ ဆို၏။ ဆရာေတာ္က ၎တည္ခဲ့မွန္း လူမ်ားသိေစရန္ မ်က္လုံးေတာ္တစ္ဖက္က်ဥ္း၊ တစ္ဖက္က်ယ္ထုလုပ္သြားေၾကာင္းအဆိုရွိသည္။ ထိုအာ႐ုံခံတန္ေဆာင္း ရာဟုေထာင့္ (ဝါ) အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္ရွိ ႐ုပ္ပြါးေတာ္မွာ မ်က္လုံးေတာ္ တစ္ဖက္က်ဥ္း၊ တစ္ဖက္က်ယ္ အ႐ြယ္ခ်င္းမတူေအာင္ျပဳလုပ္ထားေလသည္။

(၆) ဆံေတာ္တြင္း႐ုပ္ပြားေတာ္

ေ႐ႊတိဂုံရင္ျပင္ေတာ္ ေျမာက္ဘက္တြင္ရွိေသာ ဆံေတာ္တြင္း တန္ေဆာင္းအတြင္းတြင္ တည္ရွိသည္။ ဆံေတာင္တြင္းတန္ေဆာင္းမွာ ဒဂုံခင္ခင္ေလး၏ ေကာင္းမႈျဖစ္ေသာ မဟာေဗာဓိေစတီ၏ အေနာက္ဘက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္ တည္ရွိသည္။ ေ႐ႊတိဂုံေစတီကို တည္စဥ္က ဆံေတာ္မ်ားေဆးေၾကာသည့္ တြင္းျဖစ္သည္ဟု မွတ္သားၾကေလသည္။

တန္ေဆာင္းတြင္း႐ုပ္ပြားေတာ္အေနာက္တြင္ ယခင္ႏွစ္ေပါင္း (၅၀)ေက်ာ္က ဆံေတာ္တြင္းသို႔ဆင္းရာ ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းရွိသည္ဟု ေျပာစမွတ္ရွိသည္။ ဆံေတာ္တြင္းမွ ေရသည္ ဧရာဝတီျမစ္ေရႏွင့္ တစ္ေၾကာတည္းျဖစ္သျဖင့္ ဒီေရအတက္အက်ရွိတိုင္း ဆံေတာ္တြင္းတြင္လည္း အတက္အက်ရွိသည္ဟုဆိုၾကသည္။ ဆံေတာ္တြင္း အုတ္ျပသာဒ္ကို ငုံၿပီး ၁၈၇၉ ခုႏွစ္က တန္ေဆာင္း ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေလသည္။

(၇) ဘိုးဘိုးေအာင္ဘုရား

ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ အေရွ႕မုခ္ အနီးရွိ ဘိုးဘိုးေအာင္တန္ေဆာင္းဘုရားပင္ျဖစ္သည္။ ထိုတန္ေဆာင္းအတြင္းရွိ ႐ုပ္ပြားေတာ္ကို ဘိုးဘိုးေအာင္တည္ရစ္သည္ဟု ေျပာစမွတ္ရွိသည္။ ဘိုးဘိုးေအာင္တန္ေဆာင္းအေနာက္ဘက္တြင္ ေက်ာခ်င္းကပ္လွ်က္ရွိသည္ကား ဓမၼေစတီ၏ ေကာင္းမႈေတာင္ေစတီျဖစ္သည္။ ဓမၼေစတီဘုရားေရွ႕တြင္ ျခေသၤ့ႏွင့္ က်ား႐ုပ္ရွိသည္။

(၈) လက္ပက္လက္ဘုရား

ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္အေရွ႕မုခ္ အာ႐ုံခံတန္ေဆာင္းအတြင္းတြင္ ရွိ၏။ ကကုသန္႐ုပ္ပြားေတာ္ျဖစ္သည္။လိုဏ္အတြင္းရွိကကုသတ္ဘုရားရွင္ ႐ုပ္ပြားေတာ္၏ လက္ယာဘက္ လက္ေတာ္မွာ အျခားဘုရားမ်ား ထုစဥ္ကဲ့သို႔ လက္ေမွာက္ခုံမဟုတ္ဘဲ လက္ေတာ္ပက္လက္ထားၿပီး ထုထားသျဖင့္ လက္ပက္လက္ဘုရားဟုေခၚေဝၚေလ့ရွိေလသည္။

(၉) ျပဒါးရွင္ဘုရား

ေ႐ႊတိဂုံရင္ျပင္ေတာ္ အေရွ႕မုခ္ႏွင့္ အဂၤါေထာင့္အၾကားရွိေစတီတစ္ဆူ၏ ေတာင္ဘက္မုခ္အတြင္းရွိ ေၾကးဆင္းတုေတာ္ျဖစ္သည္။ အလြန္အခ်ိဳးအစားက်နေျပျပစ္လွသည္။ နဖူးေတာ္တြင္ မို႔ေမာက္ေနၿပီး ျပဒါးရွင္လုံးဌာပနာထားသည္ဟု ေျပာစမွတ္ရွိ၏။ ျပဒါးရွင္လုံးရွိသည္ မရွိသည္ကား အေသအခ်ာ မသိရေသာ္လည္း အဆိုပါေၾကးဆင္းတုေတာ္မွာ ေ႐ႊတိဂုံကုန္းေတာ္ေပၚရွိ ဆင္းတုေတာ္မ်ားအနက္ အလြန္ၾကည္ညိဳဖြယ္ေကာင္းလွေသာ ဆင္းတုေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဖူး ဖူးသူတိုင္း ဝန္ခံရေပသည္။

Unicode

ထူးခြား ၉ ဌာနေ ရွှေတိဂုံမြေ

ရွှေတိဂုံစေတီရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဘုရား ၉ ဆူအကြောင်းကို ရှင်းပြထားတာပါ။

(၁) တဝဂူ ဆုတောင်းပြည့်ဘုရား (သို့) ပတ္တမြားမျက်ရှင်ဘုရား

(၂) ဝိဇ္ဖာဇော်ဂျီဘုရား

(၃) ဆုတောင်းပြည့်ဘုရား

(၄) ရှင်မထီဘုရား

(၅) ရှင်အဇ္ဇဂေါဏဘုရား

(၆) ဆံတော်တွင်းရုပ်ပွားတော်

(၇) ဘိုးဘိုးအောင်ဘုရား

(၈) လက်ပက်လက်ဘုရား

(၉) ပြဒါးရှင်ဘုရား

မသိသေးသူများ ဘုရားဖူးရင်း လေ့လာမှတ်သားသွားကြပါဦး

(၁) တဝဂူ ဆုတောင်းပြည့်ဘုရား (သို့) ပတ္တမြားမျက်ရှင်ဘုရား

ရွှေတိဂုံစေတီတော် အထက်ပစ္စယံ အရှေ့ ဘက်တည့်တည့်တွင် တည်ရှိသည်။ ထိုတဝဂူဘုရားသို့ အမျိုးသားများသာလျှင် တက်ရောက်ဖူးမြော်ခွင့်ရပြီး၊ အမျိုးသမီးများ မဖူးမြော်နိုင်သော ဘုရားဟုလည်း ဆိုလျှင် မှားမည်မဟုတ်ပေ။ တဝဂူ ပတ္တမြားမျက်ရှင်ဘုရားဟုလည်းခေါ်တွင်လေသည်။ဆုတောင်းပြည့် တဝဂူုဘုရားသည် အလွန်တန်ခိုးကြီးသည့်အတွက် ဆုတောင်းပြည့်သည်ဟု အလွန်ယုံကြည်ကြသည်။ ရှေးအခါက မင်းညီမင်းသားများသည် တဝဂူ ဆုတောင်းပြည့် ဘုရားကို တက်ပြီးဆုတောင်းဆုယူပြုလုပ်ကြသည်။ သစ္စာအဓိဌာန်ပြုလုပ်ကြသည်။ ပြုလုပ်သည့်အတိုင်း အောင်မြင်ကြသည်။

အချင်းချင်းသတ်ဖြတ်ပြီး နန်းရပ်ထီးဖြူလုယူကြသည်။ ထီးနန်းအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ကြသည်။ သို့အတွက် အချင်းချင်းမသတ် ဖြတ်စေရန် ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် မင်းလုပ်စေရန်အတွက် မင်းညီမင်းသားများ တဝဂူဆုတောင်းပြည့်ဘုရား မဖူးမြော်ရဟု ဘုရင်များက အမိန့်စာချွန်တော်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရလေသည် ဟုမှတ်သားခဲ့ရဖူးပါသည်။ ထို့ကြောင့် တဝဂူဘုရားကို လူတိုင်း အလွယ်တကူ မဖူးမြော်နိုင်စေရန် ဆုမတောင်းနိုင်ကြစေရန် တဝဂူဘုရားကို အထက်ပစ္စယံ လူသူအရောက်အပေါက်နည်း သော နေရာတွင်လျှို့ဝှက် တည်ထားကိုးကွယ်ကြသည်ဟု ပြောသမှတ်ပြုကြပါသည်။

(၂) ဝိဇ္ဖာဇော်ဂျီဘုရား

ရွှေတိဂုံကုန်းတော် ရင်ပြင်တော် စနေထောင့်တည့်တည့်တွင် တည်ရှိသည်။ စေတီငယ်ပေါ်တွင် ဇော်ဂျီရုပ်များ ပြုလုပ်ထား သည်ကို တွေ့ရသည်။ လောကီပညာရပ် အစီအမံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ဘုရားဟု သိရှိရလေသည်။

(၃) ရှင်စောပုဆုတောင်းပြည့်ဘုရား


ရွှေတိဂုံ ရင်ပြင်တော် ရာဟုထောင့် သံတန်ဆောင်းကြီး နံဘေးတွင်တည်ရှိတသည်။ အချို့ က ဘားလးဘားဘုရားဟုခေါ် ကြသည်။ ရှင်စောပုစေတီဟုလည်းတွင်သည်။ ဘုရားအနီးတွင် စကားစိမ်း၊ စကားဝါစသော စကားပင်လေးပင်ရှိသည်။

(၄) ရှင်မထီဘုရား

ရွှေတိဂုံရင်ပြင်တော် တနင်္ဂနွေထောင့်ရှိ နောင်တော်ကြီး ဘုရားမြောင်ဘက် အာရုံခံတန်ဆောင်း (ရှင်မထီးတန်ဆောင်း) တွင်းရှိဘုရားဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀-ခန့်က ရှင်မထီးဆရာတော် တည်သွားသည့်ဟုပြောသည်။

(၅) ရှင်အဇ္ဇဂေါဏဘုရား

ရွှေတိဂုံဘုရား ရင်ပြင်တော် တနင်္ဂနွေထောင့်ရှိ နောင်တော်ကြီး ဘုရား၏ တောင်ဘက် အာရုံခံတန်ဆောင်းတွင်း ရုပ်ပွားတော်ဖြစ်သည်။ ရှင်အဇ္ဖဂေါဏကား ဆိတ်မျက်လုံးတစ်ဖက်၊ နွားမျက်လုံးတစ်ဖက် ရှိသော ကိုယ်တော်ဟု ထင်ရှားသည်။ အဂ္ဂိရပ်တန်ခိုးဖြင့် ပုဂံခေတ်က ရွှေမိုး ငွေမိုး ရွာအောင်စောင်မခဲ့သော ကိုယ်တော်ဟုလည်း ရှေးဟောင်းသမိုင်းစာပေတို့တွင် ဆို၏။ ဆရာတော်က ၎င်းတည်ခဲ့မှန်း လူများသိစေရန် မျက်လုံးတော်တစ်ဖက်ကျဉ်း၊ တစ်ဖက်ကျယ်ထုလုပ်သွားကြောင်းအဆိုရှိသည်။ ထိုအာရုံခံတန်ဆောင်း ရာဟုထောင့် (ဝါ) အနောက်မြောက်ထောင့်ရှိ ရုပ်ပွါးတော်မှာ မျက်လုံးတော် တစ်ဖက်ကျဉ်း၊ တစ်ဖက်ကျယ် အရွယ်ချင်းမတူအောင်ပြုလုပ်ထားလေသည်။

(၆) ဆံတော်တွင်းရုပ်ပွားတော်

ရွှေတိဂုံရင်ပြင်တော် မြောက်ဘက်တွင်ရှိသော ဆံတော်တွင်း တန်ဆောင်းအတွင်းတွင် တည်ရှိသည်။ ဆံတောင်တွင်းတန်ဆောင်းမှာ ဒဂုံခင်ခင်လေး၏ ကောင်းမှုဖြစ်သော မဟာဗောဓိစေတီ၏ အနောက်ဘက် မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် တည်ရှိသည်။ ရွှေတိဂုံစေတီကို တည်စဉ်က ဆံတော်များဆေးကြောသည့် တွင်းဖြစ်သည်ဟု မှတ်သားကြလေသည်။

တန်ဆောင်းတွင်းရုပ်ပွားတော်အနောက်တွင် ယခင်နှစ်ပေါင်း (၅၀)ကျော်က ဆံတော်တွင်းသို့ဆင်းရာ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းရှိသည်ဟု ပြောစမှတ်ရှိသည်။ ဆံတော်တွင်းမှ ရေသည် ဧရာဝတီမြစ်ရေနှင့် တစ်ကြောတည်းဖြစ်သဖြင့် ဒီရေအတက်အကျရှိတိုင်း ဆံတော်တွင်းတွင်လည်း အတက်အကျရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။ ဆံတော်တွင်း အုတ်ပြသာဒ်ကို ငုံပြီး ၁၈၇၉ ခုနှစ်က တန်ဆောင်း ဆောက်လုပ်ခဲ့လေသည်။

(၇) ဘိုးဘိုးအောင်ဘုရား

ရွှေတိဂုံစေတီတော် အရှေ့မုခ် အနီးရှိ ဘိုးဘိုးအောင်တန်ဆောင်းဘုရားပင်ဖြစ်သည်။ ထိုတန်ဆောင်းအတွင်းရှိ ရုပ်ပွားတော်ကို ဘိုးဘိုးအောင်တည်ရစ်သည်ဟု ပြောစမှတ်ရှိသည်။ ဘိုးဘိုးအောင်တန်ဆောင်းအနောက်ဘက်တွင် ကျောချင်းကပ်လျှက်ရှိသည်ကား ဓမ္မစေတီ၏ ကောင်းမှုတောင်စေတီဖြစ်သည်။ ဓမ္မစေတီဘုရားရှေ့တွင် ခြင်္သေ့နှင့် ကျားရုပ်ရှိသည်။

(၈) လက်ပက်လက်ဘုရား

ရွှေတိဂုံစေတီတော်အရှေ့မုခ် အာရုံခံတန်ဆောင်းအတွင်းတွင် ရှိ၏။ ကကုသန်ရုပ်ပွားတော်ဖြစ်သည်။လိုဏ်အတွင်းရှိကကုသတ်ဘုရားရှင် ရုပ်ပွားတော်၏ လက်ယာဘက် လက်တော်မှာ အခြားဘုရားများ ထုစဉ်ကဲ့သို့ လက်မှောက်ခုံမဟုတ်ဘဲ လက်တော်ပက်လက်ထားပြီး ထုထားသဖြင့် လက်ပက်လက်ဘုရားဟုခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိလေသည်။

(၉) ပြဒါးရှင်ဘုရား

ရွှေတိဂုံရင်ပြင်တော် အရှေ့မုခ်နှင့် အင်္ဂါထောင့်အကြားရှိစေတီတစ်ဆူ၏ တောင်ဘက်မုခ်အတွင်းရှိ ကြေးဆင်းတုတော်ဖြစ်သည်။ အလွန်အချိုးအစားကျနပြေပြစ်လှသည်။ နဖူးတော်တွင် မို့မောက်နေပြီး ပြဒါးရှင်လုံးဌာပနာထားသည်ဟု ပြောစမှတ်ရှိ၏။ ပြဒါးရှင်လုံးရှိသည် မရှိသည်ကား အသေအချာ မသိရသော်လည်း အဆိုပါကြေးဆင်းတုတော်မှာ ရွှေတိဂုံကုန်းတော်ပေါ်ရှိ ဆင်းတုတော်များအနက် အလွန်ကြည်ညိုဖွယ်ကောင်းလှသော ဆင်းတုတော်ဖြစ်ကြောင်းကို ဖူး ဖူးသူတိုင်း ဝန်ခံရပေသည်။

Hosting ဖိုးသွင်းရန် Viber 09799540772 သို့ဆက်သွယ်ပေးပါ

X